Η κατοικία είναι το κτήριο που χρησιμοποιείται για την στέγαση του ανθρώπου, μόνιμα ή προσωρινά. Σκοπός τις κατοικίας είναι η προστασία του ανθρώπου από επικίνδυνες συνθήκες όπως τις καιρικές συνθήκες, τα άγρια ζώα και άλλους ανθώπους. Με τα χρόνια, όμως, απέκτησε πιο πολιτισμική σημασία για τον άνθρωπο και ξέφυγε από την θεμελιώδη αρχή του. Συνδέθηκε με την οικογενειακή, την κοινωνική ζωή και την υγεία των ανθώπων «γι’ αυτό το σπίτι πρέπει να κτίζεται με γέρα και συγχρόνως αβλαβή για την υγεία υλικά και να είναι ευάερο και ευήλιο».

Η κατοικία πρέπει να καλύπτει πέντε βασικές ανθρώπινες ανάγκες: Θέρμανση, τροφή, εργασία, ύπνος και ατομική υγιεινή.

Τα μέλη μιας κατοικίας συνήθως αποτελείτε από την οικογένεια ή άλλες κοινωνικές ομάδες. Η διαμονή στο σπίτι, αλλά και η συνήπαρξη με άλλα μέλη διαμορφώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου και εντάσσεται σε ένα κοινωνικό σύνολο.

Η κατοικία αποκαλύπτη την κοινωνική τάξη και την πολιτισμική διάσταση των ενοίκων. Επίσης μια κατοικία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο οικονομικής συναλλαγής. «Η κατοικία, λοιπόν, έχει οικονομική και κοινωνική διάσταση. Γενικά, η κατοικία…αποτελεί δείγμα του πολιτισμού ενός τόπου.»

Πηγή: Η κατοικία και η σημασία της για τον άνθρωπο