Στο δεύτερο στάδιο της εισέρχεται πλέον η νέα πολιτική πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης της Κυβέρνησης, η οποία σηματοδοτεί μία νέα εποχή στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Το νέο αυτό στάδιο, το οποίο μπήκε σε εφαρμογή στις 15 Σεπτεμβρίου καλύπτει άδειες για 3 έως 4 κατοικίες, ή μέχρι 12 κατοικίες στη σειρά, ή μέχρι 20 οικιστικά διαμερίσματα αλλά επίσης και μεικτή εμπορική/γραφειακή/ή και οικιστική ανάπτυξη μέχρι 1000 τμ.

Στόχος είναι η επίσπευση των αιτήσεων, ο έλεγχος των βασικών πολεοδομικών παραμέτρων από τις αρχές, ανάληψη ευθύνης από τον μελετητή, ολοκληρωμένος πολεοδομικός έλεγχος χωρίς λεπτομερείς μετρήσεις και η εισαγωγή απλών, γρήγορων και αποτελεσματικών διαδικασιών.

Το νέο αυτό πλαίσιο αδειοδότησης, παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου από τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή, τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Κυριάκο Κούδουνο, στην παρουσία της Ένωσης Δήμων, Κοινοτήτων και του ΕΤΕΚ.

Ο Υπουργός είπε αρχικά πως η σημερινή μέρα και η εξαγγελία αποτελεί ορόσημο για την πολεοδομική και οικοδομική αδειοδότηση. Σημείωσε πως σηματοδοτεί μία νέα εποχή στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και την ίδια την ανάπτυξη στηριζόμενη στην ανάληψη της ευθύνης από μέρους των ιδιωτών μελετητών.

Όπως είπε ο κ. Νουρής, η νέα αυτή φάση της πολιτικής αδειοδότησης σηματοδοτεί ακόμα, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και των επαγγελματιών στην οικοδομική βιομηχανία, την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης με την εισαγωγή καινοτόμων, απλών, αποτελεσματικών και γρήγορων διαδικασιών, την προαγωγή της διαφάνειας και τον τερματισμό της εξάρτησης από τον περιορισμό των χρόνων έκδοσης των αδειών και εισάγει τον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογία.

Ο Υπουργός ανέφερε πως το 3ο βήμα θα γίνει μόλις η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσει σε Νόμο το Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο Περί της Διευκόλυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων Νόμος» και ο οποίος αφορά τις μεγαλύτερες των αναπτύξεων και για τις οποίες, επίσης, καθορίζεται σαν μέγιστος χρόνος έκδοσης των αδειών οι 12 μήνες για εκείνες τις αναπτύξεις το κόστος των οποίων ξεπερνά τα €20 εκ.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου Ανδρέας Βύρας είπε στη Διάσκεψη πως οι Δήμοι έχουν αποδείξει ότι ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών τους αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και ως εκ τούτου η Ένωση τάσσεται υπέρ τόσο της μετάβασης των υπηρεσιών στην ψηφιακή εποχή και όσο και στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων της αδειοδότησης.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή είπε πως η πρώτη φάση της πολιτικής αδειοδότησης αποδείκτηκε πως είχε θετική αποτίμηση.

Είπε πως προβλήματα υπήρξαν, τα οποία όμως με παραγωγική και ειλικρινή προσέγγιση επιλύθηκαν. Σημείωσε πως τώρα έφτασε η ώρα να γίνει το δεύτερο βήμα και ο στόχος είναι όπως όλο το φάσμα της αδειοδότησης να καταστεί σύγχρονο, φιλικό στους πολίτες χωρίς ωστόσο να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα.

 

Πηγή: Στο δεύτερο στάδιο εισέρχεται η Νέα Πολιτική Αδειοδότησης της Κυβέρνησης