Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου

Την 4η Απριλίου 2022 αρχίζει το Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου στη Κύπρο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Σχέδιο καλύπτει συνολικά 109 κοινότητες/περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται στο το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, ώστε η στεγαστική πολιτική του Κράτους να καλύπτει το σύνολο των κοινοτήτων και περιοχών της υπαίθρου.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το Σχέδιο. Το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, καθώς και του στόχου για στήριξη και ενίσχυση κατοίκων της υπαίθρου για να παραμείνουν στις περιοχές τους επιδιώκοντας ορθολογική ανάπτυξη με επίτευξη συμπαγούς και συγκεντρωμένης ανάπτυξης στις κοινότητες. 

Περιοχές που εντάσσονται στο στεγαστικό σχέδιο

Επαρχία Λευκωσίας
Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας, Αγίοι Τριμιθιάς, Άγιος Ιωάννης Λευκωσίας, Αγροκηπιά, Ακάκι, Αλάμπρα, Ανάγεια, Αναλιόντας, Αρεδιού, Αστρομερίτης, Επισκοπειό, Εργάτες, Καμπιά, Κάτω Δευτερά, Κλήρου, Κοκκινοτριμιθιά, Κοτσιάτης, Λυθροδόντας, Μαθιάτης, Μαργί, Μένικο, Μιτσερό, Νήσου, Ορούντα, Παλαιομέτοχο, Πάνω Δευτερά, Πέρα, Πέρα Χωριό, Περιστερώνα Λευκωσίας, Πολιτικό, Σια, Συνοικισμός Ανθούπολης, Ψιμολόφου

Επαρχία Αμμοχώστου
Λιοπέτρι    

Επαρχία Λάρνακας
Αβδελλερό, Αγγλισίδες, Αγία Άννα, Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας, Αλεθρικό, Αναφωτίδα, Βορόκληνη, Ζύγι, Καλαβασός, Καλό Χωριό Λάρνακας, Κελλιά, Κιβισίλι, Κίτι, Κόρνος, Κοφίνου, Μαζωτός, Μαρώνι, Μοσφιλωτή, Ξυλοτύμβου, Ξυλοφάγου, Ορμίδεια, Πέργαμος, Περιβόλια Λάρνακας, Πυργά Λάρνακας, Σοφτάδες, Τερσεφάνου, Χοιροκοιτία, Ψευδάς

Επαρχία Λεμεσού
Άγιος Τύχων, Ακρούντα, Ακρωτήρι, Αρμενοχώρι, Ασώματος Λεμεσού, Αυδήμου, Επισκοπή Λεμεσού, Ερήμη, Κολόσσι, Μοναγρούλλι, Μονή, Μουτταγιάκα, Παλώδεια, Πάνω Πολεμίδια, Παρεκκλησιά, Πεντάκωμο, Πισσούρι, Πύργος, Σούνι-Ζανακιά, Σωτήρα Λεμεσού, Τραχώνι Λεμεσού, Φοινικάρια

Επαρχία Πάφου
Αγία Βαρβάρα Πάφου, Αγία Μαρινούδα, Αναρίτα, Αξύλου, Άρμου, Αχέλεια, Γιόλου, Έμπα, Επισκοπή Πάφου, Κισσόνεργα, Κολώνη, Κονιά, Κούκλια Πάφου, Λέμπα, Μανδριά Πάφου, Μαραθούντα, Μέσα χωριό, Μεσόγη, Νικόκλεια, Πολέμι, Τάλα, Τίμη, Τρεμιθούσα, Χλώρακας, Χολέτρια

Τι χρηματοδοτή το σχέδιο

Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση με νόμιμο τρόπο ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια, όπως για την,
– ανέγερση κατοικίας,
– αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας,
– αγορά και βελτίωση νέας ή αγορά και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας,
– απόκτηση με δωρεά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας,
– απόκτηση με άλλον τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.

Ποσά επιχορήγησης

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας όπως φαίνεται πιο κάτω:

 • Μονήρες άτομο και οικογένεια μέχρι 3 άτομα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €15.000
 • Οικογένεια 4 ατόμων και άνω (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €20.000
 • Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000

 Δικαιούχοι

 • Ο Δικαιούχος (αιτητής), μπορεί να είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου με νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Κύπρο για τα τελευταία πέντε χρόνια. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν, επαναπατρισθέντες Κύπριοι υπήκοοι, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους.
 • Δικαιούχος μπορεί να τύχει οικονομικής ενίσχυσης ή οικονομικού οφέλους µόνο µία φορά και µόνο από ένα Κρατικό Στεγαστικό Σχέδιο ή Στεγαστικό Σχέδιο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ). Δεν ισχύει για όποιον έτυχε επιδοτήσεων για ενοικίαση στέγης ή για επιτόκιο στεγαστικού δανείου.
 • Σε περίπτωση ζεύγους δεν μπορεί να είναι δικαιούχος, αιτητής που έλαβε ενίσχυση προηγουμένως ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος του.
 • Δικαιούχος είναι άτομο που αποκτά κατοικία που θα χρησιμοποιήσει για ιδιοκατοίκηση και νοουμένου ότι δεν κατέχει ή κατείχε τα τελευταία πέντε (5) χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του άλλη ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος του.
 • Δικαιούχος είναι ο αιτητής που ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του δεν έχει/ουν εγγεγραμμένο στο όνομά τους άλλο ακίνητο (τεμάχιο γης) εντός της οικιστικής ζώνης/περιοχής της τοπικής αρχής στην οποία θέλει/ουν να κατοικήσουν, ή σε όμορη κοινότητα/Δήμο τα τελευταία πέντε (5) χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του.
 • Δικαιούχος δεν μπορεί να είναι άτομο που ο ίδιος ή το άλλο μέλος του ζεύγους έχει αποταθεί ή/και επωφεληθεί από την Επιτροπή Αποζημιώσεων των κατεχομένων.
 • Δικαιούχος δεν μπορεί να είναι άτομο που ο ίδιος ή το άλλο μέλος του ζεύγους έχει υποβάλει αίτηση και στο Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης Εκτοπισθέντων και Παθόντων. 

Κριτίρια Αξιολόγησης Αιτήσεων

 • Τα εισοδηματικά κριτήρια καθορίζονται από το συνολικό οικογενειακό ακάθαρτο ετήσιο εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας. 

Μονηρές άτομο: €25.000

Μονογονεϊκής οικογένειας ή Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων): €45.000

Οικογένεια τριών ατόμων: €50.000

Οικογένεια τεσσάρων ατόμων: €55.000

Οικογένεια πέντε ή περισσότερων ατόμων: €65.000

 • Το/α υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο/α είναι εντός των επιλέξιμων περιοχών.
 • Το/α υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο/α είναι εντός ορίων οικιστικής ζώνης/περιοχής.
 • Έχει εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής.
 • Το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν για απόκτηση κατοικίας** δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200τ.µ. και σε περίπτωση απόκτησης υφιστάμενης κατοικίας** τα 250τ.μ. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ωφέλιμου εμβαδού:
  (α) Aκάλυπτες βεράντες, υπόστεγοι και βοηθητικοί χώροι, εκτός αν το άθροισμα του εμβαδού τους υπερβαίνει τα 50 τ.μ. Σε περίπτωση που το άθροισμα του εμβαδού τους υπερβαίνει τα 50τ.μ. θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το επιπλέον εμβαδόν. Εάν υπόστεγοι ή και βοηθητικοί χώροι είναι αναγκαίες κατασκευές που αφορούν σε τεχνικά απαραίτητη υποδομή (πχ για στήριξη της κατοικίας λόγω μορφολογίας ή και κλίσης εδάφους), μπορεί να εξαιρεθεί του υπολογισμού πρόσθετο εμβαδό μέχρι 50 τ.μ., νοουμένου ότι στις κατόψεις των επιπέδων της κατοικίας υποδεικνύονται οι εν λόγω χώροι ως βοηθητικοί και όχι ως χώρος κύριας χρήσης ή άλλος ωφέλιμος χώρος.
  (β) Καλυμμένες βεράντες, εκτός αν το εμβαδόν τους υπερβαίνει το 20% του δομημένου χώρου του ίδιου ορόφου. Σε περίπτωση που το εμβαδόν τους υπερβαίνει το 20% του δομημένου χώρου του ίδιου ορόφου, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το επιπλέον εμβαδόν.
  Για επιβεβαίωση του ωφέλιμου εμβαδού, όπως προσδιορίζεται πιο πάνω, πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση ιδιώτη μελετητή.
  **Επεξηγηματική Σημείωση: Για ανέγερση ή αγορά νέας κατοικίας το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200 τ.μ., ενώ για αγορά και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας ή απόκτηση με δωρεά ή και με άλλο τρόπο και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 250 τ.μ.
 • Αιτήσεις που περιλαμβάνουν κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής απορρίπτονται.
 • Απαιτείται τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για απόκτηση κατοικίας. Σε περίπτωση που θα συναφθεί δάνειο, είναι αναγκαία η προσκόμιση προ-συμβατικής συμφωνίας με χρηματοδοτικό οργανισμό, στο όνομα του αιτητή ή και συζύγου/συμβίου ή και γονέων ή και γονέων εξ αγχιστείας του αιτητή, για επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων. Η προ-συμβατική συμφωνία για εξασφάλισή του πρέπει να υποβάλλεται με την αίτηση για εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ικανοποιητικών χρηματικών πόρων θα τεκμηριωθεί με καταθέσεις, θα πρέπει να είναι σε λογαριασμό στο όνομα του αιτητή ή/και συζύγου/συμβίου ή/και γονέων ή/και γονέων εξ αγχιστείας του αιτητή. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που οι καταθέσεις προέρχονται από τους γονείς ή/και γονείς εξ αγχιστείας του αιτητή, είναι αναγκαία η προσκόμιση ξεχωριστής Υπεύθυνης Δήλωσης/ Δέσμευσης στην οποία αναφέρεται η σχέση/συγγένεια με τον αιτητή και η πρόθεσή τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων/πόρων στον αιτητή για
  χρηματοδότηση της κατοικίας.

Διευκρινήσεις

 • Δεν παραχωρείται οικονομική ενίσχυση για αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου.
 • Στη περίπτωση ανέγερσης νέας κατοικίας δεν πρέπει να έχουν προχωρήσει οι οικοδομικές εργασίες πέραν του φέροντος οργανισμού (σκελετού/στέγης) του κτηρίου (ή της θεμελίωσης σε περίπτωση προκατασκευασμένης οικοδομής) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για οικονομική ενίσχυση. Προς επιβεβαίωση τούτου, ο δικαιούχος προσκομίζει κατά την υποβολή της αίτησης, σχετική βεβαίωση από ιδιώτη μελετητή, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, συνοδευόμενη απαραιτήτως από φωτογραφική αποτύπωση, και το Κράτος προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο αν και όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.                                                                                                                    Στη περίπτωση αγοράς ή αγοράς και βελτίωσης ή απόκτησης με δωρεά και βελτίωσης ή απόκτησης με άλλο τρόπο και βελτίωσης νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, δεν εγκρίνονται οι περιπτώσεις όπου η κατοικία αποκτήθηκε πριν την 1η Ιανουαρίου 2022. Ημερομηνία απόκτησης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Ταυτόχρονα, ο δικαιούχος προσκομίζει τραπεζικά ή άλλα παραστατικά που να τεκμηριώνουν ότι οι δαπάνες για απόκτηση της κατοικίας διενεργήθηκαν/θα διενεργηθούν μεταγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 2022.
 • Η οικονομική ενίσχυση δεν εξαρτάται από το εμβαδόν της κατοικίας που θα ανεγείρει/αγοράσει ο δικαιούχος, νοουμένου ότι δεν υπερβαίνει τα καθορισμένα μέγιστα εμβαδά κατοικίας, όπως αυτά περιγράφονται στα κριτήρια για αξιολόγηση.
 • Δεν επιτρέπεται η πώληση της κατοικίας που αποκτήθηκε μέσω του Σχεδίου αυτού για περίοδο δέκα (10) ετών από την αποπεράτωση/αγορά/απόκτησή της.
 • Η κατοικία πρέπει να χρησιμοποιείται, μετά την αποπεράτωση/αγορά/απόκτησή της για δέκα (10) τουλάχιστο χρόνια για μόνιμη ιδιοκατοίκηση του/ων ιδιοκτήτη/ών.
 • Ο δικαιούχος σε περίπτωση που δωρίσει, πωλήσει, εκχωρήσει ή άλλως πως διαθέσει την κατοικία που αποκτά από το Σχέδιο αυτό, δεν θα δικαιούται όπως απαιτήσει την παραχώρηση προς αυτόν οικίας για στέγαση ή γης ή άλλης οικονομικής βοήθειας βάσει άλλων στεγαστικών σχεδίων.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Αιτήσεις υποβάλλονται στο τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Αίτησης (Παράρτημα Γ). Η υποβολή αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους γίνεται στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από το Υπουργείο Εσωτερικών στη Λευκωσία και από τις Επαρχιακές Διοικήσεις, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy) και των Επαρχιακών Διοικήσεων (www.moi.gov.cy/moi/da/dadmin.nsf).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με την περιοχή στην οποία εμπίπτει η υπό εξέταση περίπτωση. Κατά την παραλαβή της αίτησης εκδίδεται απόδειξη παραλαβής και γίνεται πρωτοκόλληση. Η ημερομηνία παραλαβής λαμβάνεται υπόψη και καταχωρείται ως η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σκοπούς κατάταξης σε σειρά προτεραιότητας για έγκριση.
Το Έντυπο Υποβολής της αίτησης θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο εν λόγω έντυπο. Επισημαίνεται ότι μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της υποβληθείσας αίτησης ή υποβολή πρόσθετων στοιχείων. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η συμπλήρωση/αναθεώρηση θα πρέπει να υποβάλλεται εκ νέου η αίτηση και θα κατατάσσεται σε σειρά προτεραιότητας ανάλογα και σύμφωνα με την νέα ημερομηνία υποβολής.
Το αναθεωρημένο Σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από την 4η Απριλίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις αιτήσεις μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.