Κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σημαίνει το κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και του οποίου η σχεδόν μηδενική ή η πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της παραγόμενης επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.

Οι απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κτιρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας καθορίζονται σε Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν και σε υφιστάμενα κτίρια που οι ιδιοκτήτες του θέλουν να τα αναβαθμίσουν σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Δ.Π. 366/2014 & Κ.Δ.Π. 122/2020)
Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας – Υπηρεσία Ενέργειας