Επιμετρητής Ποσοτήτων (Quantity Surveyor):

Ο Επιμετρητής Ποσοτήτων είναι υπέυθυνος για τον έλεγχο του κόστους ενός οικοδομικού έργου. Στα καθήκοντα του περιλαμβάνεται ο υπολογισμός των ποσοτήτων οικοδομικών υλικών και τελειωμάτων (σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του έργου, τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό) οι οποίες είναι απαραίτητες για τις προσφορές των εργολάβων. “Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο επιμετρητής ελέγχει τα πιστοποιητικά πληρωμής και τις απαιτήσεις του εργολάβου για επιπλέον εργασίες, έτσι ώστε το έργο να μην ξεφεύγει από τον αρχικό προϋπολογισμό”. Επίσης ο επιμετρητής επιτελεί μελέτες οικονομικών προβλέψεων για έργα υψηλών προδιαγραφών και ακολουθεί τις πρόνοιες του συμβολαίου όταν το έργο εκτελείται κάτω από οικοδομικό συμβόλαιο. Στο τέλος ο επιμετρητής ποσοτήτων συντάσσει τον τελικό λογαριασμό, τη διαβούλευση και την τελική συμφωνία του.

Εκτιμητής Ακινήτων (Valuation Surveyor):

Ο Εκτιμητής Ακινήτων αποδίδει την αξία ενός ακινήτου, σύμφωνα με την Αγοραία Αξία (δηλαδή κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες). Παράλληλα μπορεί να υπολογίσει και να συμβουλεύσει για τις οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρουν αλλαγές, βοηθά στις διαπραγματεύσεις για το ύψος της αποζημίωσης με τους αρμόδιους φορείς, ετοιμάζει μελέτες σκοπιμότητας (δηλαδή εντοπίζει αναπτυξιακές δυνατότητες ενός ακίνητου) και σε θέματα ενοικίασης υπολογίζει το Αγοραίο Ενήκιο.

Τα δύο επαγγέλματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο του κ. Γιάννης Ρούσσος στο περιοδικό ΕΤΕΚ, προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες “εξυπηρετώντας μαζί το δομημένο περιβάλλον μας”.